Puheterapia

Mitä puheterapia on? 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian kenttä on laaja ja sisältää niin puheen, kommunikoinnin, äänen ja nielemisen vaikeuksia joiden syynä voi olla joko kehityksellinen tai vasta myöhemmin ilmaantunut vamma.

Aikuisneurologisessa puheterapiassa henkilön vaikeuksien taustalla voi olla mm. aivoverenkiertohäiriö, traumaattinen aivovamma tai etenevä neurologinen sairaus. Puheterapiassa keskitytään harvoin pelkkään puheen tuottamisen harjoitteluun vaan tavoitteena on tukea yksilön kommunikointia kokonaisvaltaisesti.  

Terapian taustalla on aina puheterapeutin tekemä arvio sekä usein laajempi kuntoutussuunnitelma. Maksusitoumuksen tekee yleensä KELA, kunta tai sairaanhoitopiiri. Mikäli koet että tarvitset puheterapeutin arviota, ota yhteyttä lääkäriin tai alueesi puheterapeuttiin. Puheterapian tavoitteet perustuvat aina yksilöllisiin tarpeisiin ja ne muodostetaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Minulla on voimassaoleva sopimus KELAn kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana puheterapian osalta.